امام علی علیه السلام
حضرت علی علیه السلام درباره آيه (و سهم خود را از دنيا فراموش مكن) فرمود : [يعنى] سلامت ، توانايى ، فرصت ، جوانى و شادابى‏ ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آورى .
الأمالي ، صدوق : ص ۲۹۹ ، ح ۳۳۶

آخرین اخبار