انتخاب شماره حساب با جست و جو

در ویرایش جدید نرم افزار تحت وب صندوق های خانوادگی و فامیلی امکان جست و جو بر اساس شماره حساب یا نام و نام خانوادگی برای انتخاب شماره حساب فراهم شده است. در ویرایش قبلی برای انجام کارهایی مانند ثبت واریز ، ثبت قسط و ... مدیر صندوق باید شماره حساب عضو موردنظر را واردمی کرد. مشکل اینجا بود که اگر مدیر صندوق شماره حساب عضو را حفظ نبود باید به صفحه اعضا می رفت و در آنجا شماره حساب شخص را مشاهده می کرد.

در این ویرایش این امکان فراهم شده است تا با استفاده از یک منو کشویی شماره حساب را انتخاب کرد. در این منو علاوه بر شماره حساب، نام و نام خانوادگی عضو هم قراردارد که با استفاده از فیلد جست و جو می توان همان لحظه براساس شماره حساب یا نام و نام خانوادگی عضو مورد نظر را جست و جو و آن را انتخاب کرد.