در ویرایش جدید این نرم افزار امکان آپلود فایل برای صندوق ها فراهم شده است. مدیرانی که می خواهند فایل هایی را در اختیار اعضا صندوق قراردهند ( مانند اساسنامه ، گزارش ماهیانه ، گزارش سالانه و ... ) می توانند از طریق منو تنظیمات و زیر منو آپلود فایل، فایل مورد نظر خودرا آپلود کرده تا دیگر اعضا بتوانند از آن استفاده کنند.