در تازه ترین ویرایش جدید سایت صندوق خانوادگی  ( باکس فمیلی ) ربات تلگرام سایت طراحی شده است.

@family_boxbot

درحال حاضر این ربات آزمایشی است.

نحوه کارکردن با ربات به این گونه است:

  1. ربات را در تلگرام خود فعال کنید
  2. دستور /start را بزنید
  3. روی گزینه گرفتن chat id کلیک کنید تا ربات به شما یک آی دی بدهد.
  4. این آی دی را به مدیر صندوق داده تا آن را در سایت ثبت کند.
  5. حالا اگر بر روی گزینه موجودی کلیک کنید ربات موجودی حسابتان را برای شما ارسال می کند.

نکته : در حال حاضر شما می توانید از حساب تلگرام فقط موجودی یکی از حساب هایتان را دریافت کنید. یعنی اگر در چندین صندوق با یک حساب تلگرام عضو باشید موجودی یکی از حساب ها را دریافت خواهید کرد.

برای رفع این مشکل می توانید به ازای هر حساب از یک حساب تلگرام مجزا استفاده کنید.

@family_boxbot