سلام. در ویرایش جدید نرم افزار صندوق خانوادگی، امکان تبدیل مبلغ به حروف آورده شده است.

این امکان برای اطمینان از مبلغ واردشده بسیار مفید است.

درضمن افراد برنامه نویسی که می خواهند از این اسکریپت استفاده کنند به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک