در جدیدترین ویرایش نرم افزار و ربات تلگرام صندوق خانوادگی، امکان مشاهده ده گردش آخر حساب در صندوق فراهم شد.

از این به بعد هر عضوی که ربات برای آن فعال شده است می تواند با استفاده از گزینه " ده گردش آخر " گزارشی از ده تراکنش آخر خود را مشاهده کند.