در تازه ترین ویرایش نرم افزار، امکان تسویه حساب برای اعضا گذاشته شد.

روال تسویه حساب بدین صورت می باشد.

تراکنشی با عنوان تسویه که مبلغ آن دقیقا برابر با مبلغ حسابی که تسویه حساب روی آن انجام شده است در سیستم ثبت می شود و موجودی حساب صفرمیشود. همزمان اطلاعات بیشتر مانند تاریخ ، رسید و فایل میتوان به این تراکنش اضافه کرد.

درصورتی که موجودی صندوق از موجودی حساب کمترباشد سیستم اجازه انجام تسویه حساب را نمی دهد.