همزمان با بروزرسانی نرم افزار در بخش های حذف اعضا و تسویه حساب ، امکان مسدودکردن حساب اضافه شد.

در ویرایش قبلی فقط امکان غیرفعال کردن حساب وجودداشت که تنها اجازه ورود به سامانه توسط صاحب حساب داده نمی شد. در آپدیت جدید علاوه بر این ویژگی امکان ثبت تراکنش هایی مثل برداشت از حساب ، واریز و اعطای وام برای حسابی که مسدودشده است وجودندارد.

درصورتی که حسابی مسدودشده باشد و این حساب دارای اقساط وام پرداخت نشده باشد میتوان تنها تراکنش اقساط وام را برای این حساب انجام داد.