ثبت صندوق

عملکرد ثبت صندوق

شما با پرکردن فیلدهای لازم می توانید صندوق خود را ثبت کنید. وقتی اطلاعات را واردکردید شما به عنوان مدیر صندوق شناخته می شوید. همچنین شما به عنوان یکی از اعضا صندوق هم تلقی می شوید. پس از ثبت صندوق، سیستم به شما یک شماره صندوق می دهد که هنگام واردشدن به صندوق به آن نیاز دارید.

پرکردن فیلدها

  • توضیحات صندوق :

    در بخش توضیحات می توانید توضیحات مختصری درباره صندوقتان بنویسید.

  • شماره حساب :

    این بخش مانند یک شماره حساب برای یک بانک است که شما می توانید به دلخواه برای خود یک شماره حساب در نظر بگیرید. توجه کنید که پس از اینکه صندوق ثبت شد و خواستید تا عضوی را به صندوقتان اضافه کنید باید یک شماره حساب برای عضو جدید درنظربگیرید. پس باید شماره حساب انتخابی تکراری نباشد.

  • نام کاربری و کلمه عبور :

    برای واردشدن به صندوقتان باید یک نام کاربری و کلمه عبور داشته باشید.

فرم ثبت صندوق